top of page

Community Outreach

Public·7 members

8 sinif rus dili - Dərs vaxtı və evdə istifadə etmək üçünSınaq imtahan sualları tərtib olunarkən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fənlər üçün müəyyən edilmiş məzmun xətləri üzrə əsas və altstandartlara istinad edilir, Milli Kurikulumun standart və tələblərinə riayət olunur. Sınaq imtahanlarında tədris prosesinin sonunda şagirdlərin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlar siniflər üzrə tədris olunan bütün başlıca fənlər əsasında yoxlanılır:


"İqtisadiyyat" qəzeti 1999-cu ildən həftəlik nəşr edilir. Azərbaycanın iqtisadi həyatında baş verən proseslər barədə vətəndaşlara doğru, dürüst məlumatlar verən, mütəxəssislərin maraqlı düşüncələrini, təkliflərini geniş oxucu auditoriyasına çatdıran "İqtisadiyyat" qəzeti özünün professionallığı, sanballılığı ilə seçilən mətbu orqanlardan biridir.
8 sinif rus dili


Download apk: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2up3Gc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2Cy8VigZKA-VCtgIrWJdot  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page